ἐπιβιβάζω (epibibazô)

da ἐπί ed una raddoppiata derivata della radice di βάσις (vedi ἀναβιβάζω)
Numero Strong: G1913
verbo

1) fare montare
2) mettere su

ἐπεβίβασαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐπιβιβάσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἐπιβιβάσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.

fare montare su: 1
fare salire: 1
mettere: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω