ἐπιβλέπω (epiblepô)

da ἐπί e βλέπω
Numero Strong: G1914
verbo

1) girare gli occhi, guardare
2) ammirare
3) avere riguardo per, riguardare

ἐπέβλεψεν: 3sing. att. aor. ind.
ἐπιβλέψαι: att. aor. inf.
ἐπιβλέψητε: 2pl. att. aor. cong.

guardare: 1
riguardare: 1
volgere sguardo: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω