ἐπιχειρέω (epicheireô)

da ἐπί e χείρ
Numero Strong: G2021
verbo

1) mettere la mano a
2) ricevere in mano, intraprendere, tentare

ἐπεχείρησαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐπεχείρουν: 3pl. att. impf. ind.

cercare di: 1
intraprendere a: 1
tentare: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω