ἐπιχορηγέω (epichorêgeô)

da ἐπί e χορηγέω
Numero Strong: G2023
verbo

1) approvvigionare, fornire, presentare
2) essere approvvigionato, amministrato, assistito

ἐπιχορηγηθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
ἐπιχορηγήσατε: 2pl. att. aor. imptv.
ἐπιχορηγούμενον: pass. pres. ptc. nom. sing. neut.
ἐπιχορηγῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

aggiungere: 1
concedere: 1
fornire: 2
somministrare: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω