ἐπιδίδωμι (epididômi)

da ἐπί e δίδωμι
Numero Strong: G1929
verbo

1) dare, dare per mano
2) consegnare
   2a) al potere o alla volontà di qualcuno
+ φέρω: lasciare condurre

ἐπεδίδου: 3sing. att. impf. ind.
ἐπεδόθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐπέδωκαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐπιδόντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἐπιδώσει: 3sing. att. fut. ind.

consegnare: 1
dare: 6
lasciare andare: 1
porre: 1
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω