ἐπιδείκνυμι (epideiknumi)

da ἐπί e δείκνυμι
Numero Strong: G1925
verbo

1) esibire, mostrare
   1a) fare vedere, visualizzare
      1a1) fornire per essere visto, produrre quello che può essere guardato
      1a2) esporre qualcosa che appartiene a sé stesso
   1b) verificare, dimostrare, esporre per essere conosciuto e riconosciuto

ἐπιδεικνύμεναι: med. pres. ptc. nom. pl. femm.
ἐπιδεικνὺς: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἐπιδεῖξαι: att. aor. inf.
ἐπιδείξατε, ἐπιδείξατέ: 2pl. att. aor. imptv.

(+αὐτός) per fare osservare: 1
(+ἐγώ) mostrare: 1
(+ἑαυτοῦ) mostrare: 1
dimostrare: 1
mostrare: 3
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω