ἐπιδημέω (epidêmeô)

da una parola composta da ἐπί e δῆμος
Numero Strong: G1927
verbo

1) essere presente fra la propria gente, nella propria città o nella propria terra natia
2) essere un ospite di passaggio
   2a) di uno straniero residente, fra qualsiasi gente, in qualsiasi paese

ἐπιδημοῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.

(+) pellegrinare: 1
residenza: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω