ἐπιδιατάσσομαι (epidiatassomai)

voce media da ἐπί e διατάσσω
Numero Strong: G1928
verbo

1) ordinare in aggiunta, aggiungere qualcosa a quello che è già stato ordinato

ἐπιδιατάσσεται: 3sing. med. pres. ind.

aggiungere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω