ἐπιφάνεια (epifaneia)

da ἐπιφανής
TDNT - 9: 7,1244
Numero Strong: G2015
sostantivo femminile

1) apparenza
Spesso usato della manifestazione gloriosa degli dèi, e soprattutto del loro avvento per aiutare; nel NT l'avvento di Cristo - non solo quello che è già successo e mediante cui la sua presenza e potenza appaiono nella luce salvifica che ha sparso sull'umanità, ma anche quello del suo ritorno illustre dal cielo alla terra che accadrà nel futuro.

ἐπιφανείᾳ: dat. sing.
ἐπιφάνειαν: acc. sing.
ἐπιφανείας: gen. sing.

apparire: 6
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω