ἐπιφωνέω (epifôneô)

da ἐπί e φωνέω
Numero Strong: G2019
verbo

1) gridare

ἐπεφώνει: 3sing. att. impf. ind.
ἐπεφώνουν: 3pl. att. impf. ind.

(+λέγω) gridare: 1
acclamare: 1
gridare: 2
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω