ἐπιγαμβρεύω (epigambreuô)

da ἐπί ed una parola derivata da γάμος
Numero Strong: G1918
verbo

1) essere imparentato dal matrimonio, entrare in affinità con
   1a) diventare il suocero o genero
   1b) sposare la vedova di un fratello che è morto senza figli

ἐπιγαμβρεύσει: 3sing. att. fut. ind.

sposare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω