ἐπιγινώσκω (epiginôskô)

da ἐπί e γινώσκω
TDNT - 1: 689,119
Numero Strong: G1921
verbo

1) diventare completamente informato, conoscere completamente
   1a) conoscere accuratamente, conoscere bene
2) conoscere
   2a) riconoscere
      2a1) con la vista o l'udito, di certi segni, percepire chi è una persona
   2b) conoscere cioè percepire
   2c) conoscere cioè scoprire, accertare
   2d) conoscere cioè capire

ἐπεγίνωσκον, ἐπεγίνωσκόν: 3pl. att. impf. ind.
ἐπεγνωκέναι: att. pf. inf.
ἐπεγνωκόσι: att. pf. ptc. dat. pl. masc.
ἐπέγνωμεν: 1pl. att. aor. ind.
ἐπέγνωσαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐπεγνώσθην: 1sing. pass. aor. ind.
ἐπέγνωτε: 2pl. att. aor. ind.
ἐπιγινώσκει: 3sing. att. pres. ind.
ἐπιγινώσκεις: 2sing. att. pres. ind.
ἐπιγινώσκετε: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
ἐπιγινωσκέτω: 3sing. att. pres. imptv.
ἐπιγινωσκόμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἐπιγνόντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἐπιγνοὺς: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἐπιγνοῦσα: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
ἐπιγνοῦσιν: att. aor. ptc. dat. pl. masc.
ἐπιγνῷ: 3sing. att. aor. cong.
ἐπιγνῶναι: att. aor. inf.
ἐπιγνῷς: 2sing. att. aor. cong.
ἐπιγνώσεσθε: 2pl. med. fut. ind.
ἐπιγνώσομαι: 1sing. med. fut. ind.

(+αὐτός) riconoscere: 1
(+ἐν ἑαυτοῦ) conscio: 1
accertare: 1
accorgere: 1
avere pienezza conoscere: 1
bene conoscere: 1
capire: 4
comprendere: 1
conoscere: 8
conoscere pienezza: 1
perfezionare conoscere: 1
riconoscere: 15
sapere: 7
sapere apprezzare: 1
Totale: 44

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω