ἐπιγραφή (epigrafê)

da ἐπιγράφω
Numero Strong: G1923
sostantivo femminile

1) iscrizione, titolo
   1a) nel NT di un'iscrizione in lettere nere su una tavoletta imbiancata
   1b) dell'iscrizione su una moneta

ἐπιγραφή, ἐπιγραφὴ: nom. sing.
ἐπιγραφήν: acc. sing.

iscrivere: 5
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω