ἐπιλαμβάνομαι (epilambanomai)

voce media da ἐπί e λαμβάνω
TDNT - 4: 9,*
Numero Strong: G1949
verbo

1) prendere in aggiunta, afferrare, prendere possesso di, raggiungere
   1a) afferrare qualcosa con le mani, prendere
   1b) metaforicamente liberare qualcuno da pericolo, aiutare, soccorrere

ἐπελάβετο: 3sing. med. aor. ind.
ἐπιλαβέσθαι: med. aor. inf.
ἐπιλαβόμενοι, ἐπιλαβόμενοί: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἐπιλαβόμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἐπιλαβομένου: med. aor. ptc. gen. sing. masc.
ἐπιλαβοῦ: 2sing. med. aor. imptv.
ἐπιλάβωνται: 3pl. med. aor. cong.
ἐπιλαθέσθαι: med. aor. inf.
ἐπιλαμβάνεται: 3sing. med. pres. ind.

(+αὐτός ῥῆμα) cogliere in fallire: 1
(+αὐτός) prendere: 1
(+ἐγώ) prendere: 1
afferrare: 4
cogliere in fallire: 1
da dimenticare: 1
ottenere: 1
prendere: 7
prendere per mano: 1
venire in aiutare: 2
Totale: 20

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω