ἐπιλανθάνομαι (epilanthanomai)

voce media da ἐπί e λανθάνω
Numero Strong: G1950
verbo

1) dimenticare
2) trascurare, non avere più cura di
2) essere dimenticato, dato a oblio, cioè non curato

ἐπελάθετο: 3sing. med. aor. ind.
ἐπελάθοντο: 3pl. med. aor. ind.
ἐπιλανθάνεσθε: 2pl. med. pres. imptv.
ἐπιλανθανόμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἐπιλελησμένον: pass. pf. ptc. nom. sing. neut.

dimenticare: 5
dimenticare di: 2
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω