ἐπιούσιος (epiousios)

forse dalla stessa parola di ἔπειμι
TDNT - 2: 590,243
Numero Strong: G1967
aggettivo

1) parola trovata nella frase
   1a) il pane necessario
   1b) il pane che basta per ogni giorno

ἐπιούσιον: acc. sing. masc.

(+) quotidiano: 1
(+ἐγώ ὁ) dare quotidiano: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω