ἐπιπόθησις (epipothêsis)

da ἐπιποθέω
Numero Strong: G1972
sostantivo femminile

1) brama

ἐπιπόθησιν: acc. sing.

desiderare: 1
vivere desiderare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω