ἐπιθυμέω (epithumeô)

da ἐπί e θυμός
TDNT - 3: 168,339
Numero Strong: G1937
verbo

1) rivolgersi ad una cosa
2) avere un desiderio per, desiderare
3) agognare, bramare
   3a) di quelli che cercano cose proibite

ἐπεθύμει: 3sing. att. impf. ind.
ἐπεθύμησα: 1sing. att. aor. ind.
ἐπεθύμησαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐπιθυμεῖ: 3sing. att. pres. ind.
ἐπιθυμεῖτε: 2pl. att. pres. ind.
ἐπιθυμῆσαι: att. aor. inf.
ἐπιθυμήσεις: 2sing. att. fut. ind.
ἐπιθυμήσετε: 2pl. att. fut. ind.
ἐπιθυμήσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
ἐπιθυμοῦμεν: 1pl. att. pres. ind.
ἐπιθυμοῦσιν: 3pl. att. pres. ind.
ἐπιθυμῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

(+ὁ αὐτός) desiderare: 1
bramare: 3
bramare di: 1
concupire: 2
desiderare: 6
desiderare di: 1
essere: 1
volere: 1
Totale: 16

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω