ἐπισιτισμός (episitismos)

da una parola composta da ἐπί ed una parola derivata da σῖτος
Numero Strong: G1979
sostantivo maschile

1) il foraggiare, provvedere cibo
2) approvvigionamento, provvista, cibo

ἐπισιτισμόν: acc. sing.

cenare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω