ἐπισπάομαι (epispaomai)

da ἐπί e σπάομαι
Numero Strong: G1986
verbo

1) tirare in su (lasciare che lui non tiri in su il suo prepuzio)
Dai giorni di Antioco Epifane (175-164 a.C.) in più, ci sono stati degli ebrei che, per nascondere ai persecutori pagani o dileggiatori il segno esterno della loro nazionalità, la circoncisione, hanno cercato artificialmente di costringere la Natura a riprodurre il prepuzio, estendendo o tirando in avanti con uno strumento di ferro la parte che rimaneva ancora libera, in modo di coprire il glande.

ἐπισπάσθω: 3sing. med. pres. imptv.

faccia sparire suo circoncidere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω