ἐπιστέλλω (epistellô)

da ἐπί e στέλλομαι
TDNT - 7: 593,1074
Numero Strong: G1989
verbo

1) spedire un messaggio o comando
2) scrivere una lettera
3) comandare per lettera, scrivere istruzioni

ἐπέστειλα: 1sing. att. aor. ind.
ἐπεστείλαμεν: 1pl. att. aor. ind.
ἐπιστεῖλαι: att. aor. inf.

scrivere: 3
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω