ἐπιστάτης (epistatês)

da ἐπί ed una presunta parola derivata da ἵστημι
TDNT - 2: 622,248
Numero Strong: G1988
sostantivo maschile

1) qualsiasi tipo di soprintendente o sorvegliante, padrone

ἐπιστάτα: voc. sing.

maestria: 7
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω