ἐπιστολή (epistolê)

da ἐπιστέλλω
TDNT - 7: 593,1074
Numero Strong: G1992
sostantivo femminile

1) lettera, epistola

ἐπιστολαὶ: nom. pl.
ἐπιστολαῖς: dat. pl.
ἐπιστολὰς: acc. pl.
ἐπιστολή, ἐπιστολὴ: nom. sing.
ἐπιστολῇ: dat. sing.
ἐπιστολήν, ἐπιστολὴν: acc. sing.
ἐπιστολῆς: gen. sing.
ἐπιστολῶν: gen. pl.

(+) lettera: 2
di lettera: 4
lettera: 14
qualche lettera: 1
uno lettera: 3
Totale: 24

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω