ἐπισυνάγω (episunagô)

da ἐπί e συνάγω
Numero Strong: G1996
verbo

1) raggruppare insieme, portare insieme ad altri già riuniti
2) raggruppare insieme contro
3) raggruppare insieme in uno luogo

ἐπισυναγαγεῖν: att. aor. inf.
ἐπισυνάγει: 3sing. att. pres. ind.
ἐπισυνάξαι: att. aor. inf.
ἐπισυνάξει: 3sing. att. fut. ind.
ἐπισυνάξουσιν: 3pl. att. fut. ind.
ἐπισυναχθεισῶν: pass. aor. ptc. gen. pl. femm.
ἐπισυναχθήσονται: 3pl. pass. fut. ind.
ἐπισυνηγμένη: pass. pf. ptc. nom. sing. femm.

raccogliere: 4
radunare: 2
riunire: 2
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω