ἐπιτελέω (epiteleô)

da ἐπί e τελέω
TDNT - 8: 61,1161
Numero Strong: G2005
verbo

1) portare ad un fine, compiere, perfezionare, eseguire, completare
   1a) prendere su sé stesso
   1b) fare una fine per sé stesso
      1b1) lasciare stare
2) nominare, imporre a qualcuno

ἐπιτελεῖν: att. pres. inf.
ἐπιτελεῖσθαι: pass. pres. inf.
ἐπιτελεῖσθε: 2pl. med. pres. ind.
ἐπιτελέσαι: att. aor. inf.
ἐπιτελέσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἐπιτελέσατε: 2pl. att. aor. imptv.
ἐπιτελέσει: 3sing. att. fut. ind.
ἐπιτελέσῃ: 3sing. att. aor. cong.
ἐπιτελοῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.

affliggere: 1
compiere: 3
completare: 1
condurre a compiere: 1
costruire: 1
portare a terminare: 1
raggiungere perfezionare: 1
realizzare: 1
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω