ἐπιτιμία (epitimia)

da una parola composta da ἐπί e τιμή
TDNT - 2: 627,249
Numero Strong: G2009
sostantivo femminile

1) punizione

ἐπιτιμία: nom. sing.

punire: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω