ἐπιτιμάω (epitimaô)

da ἐπί e τιμάω
TDNT - 2: 623,249
Numero Strong: G2008
verbo

1) mostrare onore, onorare
2) alzare il prezzo
3) giudicare, dare, nel senso di una pena meritata
4) tassare con difetto, tariffa, sgridare, rimproverare, censurare severamente
   4a) ammonire o incaricare duramente

ἐπετίμα: 3sing. att. impf. ind.
ἐπετίμησαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐπετίμησεν: 3sing. att. aor. ind.
ἐπετίμων: 3pl. att. impf. ind.
ἐπιτιμᾶν: att. pres. inf.
ἐπιτιμήσαι: 3sing. att. aor. ott.
ἐπιτιμήσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἐπιτίμησον: 2sing. att. aor. imptv.
ἐπιτιμῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

(+αὐτός) rimproverare: 2
(+αὐτός) riprendere: 1
non tradotto: 1
ordinare: 3
rimproverare: 3
sgridare: 19
Totale: 29

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω