ἐπιζητέω (epizêteô)

da ἐπί e ζητέω
TDNT - 2: 895,300
Numero Strong: G1934
verbo

1) ricercare, cercare, cercare diligentemente
2) desiderare, chiedere insistentemente
3) richiedere, chiedere a gran voce

ἐπεζήτησεν: 3sing. att. aor. ind.
ἐπεζήτουν: 3pl. att. impf. ind.
ἐπιζητεῖ: 3sing. att. pres. ind.
ἐπιζητεῖτε: 2pl. att. pres. ind.
ἐπιζητήσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἐπιζητοῦμεν: 1pl. att. pres. ind.
ἐπιζητοῦσιν: 3pl. att. pres. ind.
ἐπιζητῶ: 1sing. att. pres. ind.

cercare: 4
chiedere: 2
chiesa di: 1
fare cercare: 1
ricercare: 4
volere ottenere: 1
Totale: 13

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω