ἐποικοδομέω (epoikodomeô)

da ἐπί e οἰκοδομέω
TDNT - 5: 147,674
Numero Strong: G2026
verbo

1) costruire sopra
Finire la struttura di cui il fondamento è già stato posato, per dare aumento costante in conoscenza cristiana ed in una vita conforme ad essa.

ἐποικοδομεῖ: 3sing. att. pres. ind.
ἐποικοδομηθέντες: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἐποικοδόμησεν: 3sing. att. aor. ind.
ἐποικοδομούμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἐποικοδομοῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.

costruire: 2
costruire sopra: 2
edificare: 3
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω