ἐποπτεύω (epopteuô)

da ἐπί ed una parola derivata da ὀπτάνομαι
TDNT - 5: 373,706
Numero Strong: G2029
verbo

1) essere un sorvegliante
2) guardare, guardare attentamente
3) sorvegliare

ἐποπτεύοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἐποπτεύσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.

considerare: 1
osservare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω