ἐπουράνιος (epouranios)

da ἐπί e οὐρανός
TDNT - 5: 538,736
Numero Strong: G2032
aggettivo

1) che esiste in cielo
   1a) cose che accadono in cielo
   1b) i luoghi celesti
      1b1) cielo stesso, la dimora di Dio e degli angeli
      1b2) i cieli più bassi, delle stelle
      1b3) i cieli, delle nuvole
   1c) il tempio o santuario celeste
2) di origine o natura celeste

ἐπουράνια: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
ἐπουράνιοι: nom. pl. masc.
ἐπουρανίοις: dat. pl. neut.
ἐπουράνιον: acc. sing. femm.
ἐπουράνιος: nom. sing. masc.
ἐπουρανίου: gen. sing. femm., gen. sing. masc.
ἐπουρανίῳ: dat. sing. femm.
ἐπουρανίων: gen. pl. masc., gen. pl. neut.

(+) celeste: 2
(+) cielo: 1
celeste: 10
cielo: 1
di celeste: 1
in cielo: 1
luogo celeste: 3
Totale: 19

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω