ἐθελοθρησκία (ethelothrêskia)

da θέλω e θρησκεία
TDNT - 3: 155,337
Numero Strong: G1479
sostantivo femminile

1) adorazione volontaria, arbitraria
   1a) adorazione che si prescrive e si concepisce per sé stesso, contraria ai contenuti e alla natura della fede che dovrebbe essere rivolta a Cristo
   1b) usato dello zelo e pratica sinceri ma errati degli ascetici

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω