ἐθνικός (ethnikos)

da ἔθνος
TDNT - 2: 372,201
Numero Strong: G1482
aggettivo

1) adattato ai costumi di un popolo, particolarmente ad un certo popolo, nazionale
2) adattato all'abitudine o lingua degli stranieri, strano, straniero
3) nel NT della natura dei pagani, diversa dall'adorazione del vero Dio, pagano
   3a) del pagano, il gentile

ἐθνικοὶ, ἐθνικοί: nom. pl. masc.
ἐθνικὸς: nom. sing. masc.
ἐθνικῶν: gen. pl. masc.

pagano: 4
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω