ἐρίζω (erizô)

da ἔρις
Numero Strong: G2051
verbo

1) altercare, impegnare in conflitto
   1a) descrive l'atteggiamento tranquillo di Gesù in contrasto con la veemenza dei capi degli ebrei che litigavano tra loro su dogmi e pratiche

ἐρίσει: 3sing. att. fut. ind.

contendere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω