ἐρημόομαι (erêmoomai)

da ἔρημος
TDNT - 2: 657,255
Numero Strong: G2049
verbo

1) rendere desolato
2) rovinare, portare alla devastazione
3) derubare, spogliare dei tesori

ἐρημοῦται: 3sing. pass. pres. ind.
ἠρημώθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἠρημωμένην: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.

(+ποιέω) spogliare: 1
andare in rovinare: 2
distruggere: 1
ridurre a uno deserto: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω