ἐξίστημι (existêmi)

da ἐκ e ἵστημι
TDNT - 2: 459,217
Numero Strong: G1839
verbo

1) gettare fuori di posizione, spostare
   1a) stupire, fare meravigliare
   1b) essere stupito, sbalordito
   1c) essere fuori della propria mente, fuori di sé, pazzo

ἐξεστακέναι: att. pf. inf.
ἐξέστη: 3sing. att. aor. ind.
ἐξέστημεν: 1pl. att. aor. ind.
ἐξέστησαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐξίσταντο: 3pl. med. impf. ind.
ἐξιστάνων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἐξίστασθαι: med. pres. inf.
ἐξίστατο: 3sing. med. impf. ind.

essere fuori di senno: 1
essere fuori di sé: 1
fare stupire: 2
incantare: 1
meravigliare: 2
prendere da: 1
restare meravigliare: 1
rimanere sbalordire: 1
rimanere sgomentare: 1
rimanere stupire: 1
stupire: 5
Totale: 17

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω