ἐξέραμα (exerama)

da un comparativo di ἐκ ed una parola presunta erao (vomitare)
Numero Strong: G1829
sostantivo neutro

1) vomitare
2) quello che è gettato fuori con il vomito

ἐξέραμα: acc. sing.

vomitare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω