ἐξαγοράζω (exagorazô)

da ἐκ e ἀγοράζω
TDNT - 1: 124,19
Numero Strong: G1805
verbo

1) riscattare
   1a) con il pagamento di un prezzo per riprendere dal potere di un altro
   1b) metaforicamente di Cristo che libera l'eletto dal dominio della legge mosaica al prezzo della sua morte vicaria
2) comprare, comprare per sé stesso, per il proprio uso
   2a) fare uso saggio e sacro di ogni opportunità per fare il bene, come se lo zelo e il fare del bene fossero il denaro con cui spendiamo il nostro tempo


ἐξαγοραζόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἐξαγοράσῃ: 3sing. att. aor. cong.
ἐξηγόρασεν: 3sing. att. aor. ind.

ricuperare: 2
riscattare: 2
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω