ἐξαιρέω (exaireô)

da ἐκ e αἱρέομαι
Numero Strong: G1807
verbo

1) strappare fuori, tirare fuori, cioè sradicare
2) scegliere (per sé stesso), selezionare, una persona da molte
3) liberare

ἐξαιρούμενός: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἐξειλάμην: 1sing. med. aor. ind.
ἐξείλατο, ἐξείλατό: 3sing. med. aor. ind.
ἔξελε: 2sing. att. aor. imptv.
ἐξελέσθαι: med. aor. inf.
ἐξέληται: 3sing. med. aor. cong.

(+αὐτός) cavare: 2
(+αὐτός) per liberare: 1
(+ἐγώ) sottrarre: 1
(+σύ) liberare: 1
liberare: 3
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω