ἐξαιτέομαι (exaiteomai)

voce media da ἐκ e αἰτέω
TDNT - 1: 194,*
Numero Strong: G1809
verbo

1) domandare da, richiedere
   1a) domandare o implorare per sé stesso, domandare di essere dato in potere ad un altro
   1b) in senso positivo,
      1b1) implorare qualcuno per un altro
      1b2) chiedere il perdono
      1b3) la salvezza di qualcuno
   1c) in senso negativo
      1c1) per la tortura
      1c2) per la punizione

ἐξῃτήσατο: 3sing. med. aor. ind.

chiedere di: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω