ἐξακολουθέω (exakoloutheô)

da ἐκ e ἀκολουθέω
TDNT - 1: 215,33
Numero Strong: G1811
verbo

1) seguire fuori, camminare nei propri passi
   1a) metaforicamente, imitare un modo di recitazione di qualcuno
   1b) seguire l'autorità di qualcuno
   1c) accondiscendere con, cedere a

ἐξακολουθήσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἐξακολουθήσουσιν: 3pl. att. fut. ind.

andare dietro: 1
seguire: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω