ἐξαλείφω (exaleifô)

da ἐκ e ἀλείφω
Numero Strong: G1813
verbo

1) ungere o lavare in ogni parte
   1a) impiastrare: cioè coprire con il cemento (imbiancare o intonacare)
2) asciugare via
   2a) obliterare, annullare, cancellare

ἐξαλειφθῆναι: pass. aor. inf.
ἐξαλείψας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἐξαλείψει: 3sing. att. fut. ind.
ἐξαλείψω: 1sing. att. fut. ind.

(+) cancellare: 1
asciugare: 2
cancellare: 2
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω