ἐξαρτίζω (exartizô)

da ἐκ ed una parola derivata da ἄρτιος
TDNT - 1: 475,80
Numero Strong: G1822
verbo

1) completare, finire
   1a) fornire perfettamente
   1b) finire, compiere, (come per dire, rendere i giorni completi)
+ γίνομαι: compiere

ἐξαρτίσαι: att. aor. inf.
ἐξηρτισμένος: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.

a terminare: 1
preparare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω