ἐξηγέομαι (exêgeomai)

da ἐκ e ἡγέομαι
TDNT - 2: 908,303
Numero Strong: G1834
verbo

1) condurre fuori, essere un leader, andare davanti
2) metaforicamente, tirare fuori in una narrazione, spiegare un insegnamento
   2a) narrare, recitare
   2b) spiegare, dichiarare
      2b1) le cose di Dio
      2b2) usato nella scrittura greca dell'interpretazione di cose sacre e divine, oracoli, sogni, eccetera

ἐξηγεῖτο: 3sing. med. impf. ind.
ἐξηγησάμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἐξηγήσατο: 3sing. med. aor. ind.
ἐξηγουμένων: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
ἐξηγοῦντο: 3pl. med. impf. ind.

fare conoscere: 1
raccontare: 4
riferire: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω