ἐξοχή (exochê)

da una parola composta da ἐκ e ἔχω (spiccare)
Numero Strong: G1851
sostantivo femminile

1) qualsiasi prominenza o proiezione, come un picco o la cima di una montagna
   1a) in linguaggio medico una protuberanza, gonfiore, verruca, eccetera
2) metaforicamente eminenza, eccellenza, superiorità
+ κατά: principale

ἐξοχὴν: acc. sing.

(+ἀνήρ ὁ κατά) notare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω