ἕνδεκα (hendeka)

da (il neutro di) εἷς e δέκα
Numero Strong: G1733
aggettivo

1) undici
   1a) degli undici discepoli vivi dopo la morte di Giuda

ἕνδεκα: acc. pl. masc., dat. pl. masc., gen. pl. masc., nom. pl. masc.

undici: 6
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω