ἔκδικος (ekdikos)

da ἐκ e δίκη
TDNT - 2: 444,215
Numero Strong: G1558
aggettivo

1) senza legge e giustizia
2) che esige una pena da qualcuno
   2a) un vendicatore, castigatore

ἔκδικος: nom. sing. masc.

per infliggere: 1
uno vendicare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω