ἔλαιον (elaion)

dalla stessa parola di ἐλαία
TDNT - 2: 470,221
Numero Strong: G1637
sostantivo neutro

1) olio di oliva
   1a) per bruciare nelle lampade
   1b) per guarire i malati
   1c) per ungere la testa e il corpo alle feste
   1d) menzionato fra gli articoli di commercio

ἔλαιον: acc. sing.
ἐλαίου: gen. sing.
ἐλαίῳ: dat. sing.

con oliare: 1
di oliare: 5
oliare: 5
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω