ἔμπροσθεν (emprosthen)

da ἐν e πρός
Numero Strong: G1715
avverbio

1) di fronte, davanti
   1a) davanti, cioè in quella regione locale che si trova di fronte una persona o cosa
   1b) davanti, nella presenza di, cioè opposto a, contro uno
   1c) davanti, nella vista di
   1d) davanti, di grado

ἔμπροσθεν, ἔμπροσθέν: avv.

(+) a: 1
(+) davanti a: 1
(+εἰς ὁ) avanti: 1
(+γίνομαι) precedere: 2
(+πίπτω) prostrare: 1
(+σύ) tu: 2
avanti: 1
davanti: 29
davanti a: 4
in presentare: 3
in presentare di: 2
non tradotto: 1
Totale: 48

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω