ἔνδοξος (endoxos)

da ἐν e δόξα
TDNT - 2: 254,178
Numero Strong: G1741
aggettivo

1) tenuto in buona o grande stima, di alta reputazione
   1a) illustre, onorabile, stimato
   1b) notevole, glorioso
   1c) splendido
      1c1) di abbigliamento
      1c2) figurativamente, libero di peccati

ἔνδοξοι: nom. pl. masc.
ἐνδόξοις: dat. pl. neut.
ἔνδοξον: acc. sing. femm.
ἐνδόξῳ: dat. sing. masc.

gloriare: 1
onorare: 1
operare gloriare: 1
sontuoso: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω